Друга міжнародна конференція “Модерністки. Насилля в архітектурі і міському просторі”

Запрошуємо подавати заявки на участь у Другій міжнародній конференції “Модерністки. Насилля в архітектурі і міському просторі”, яка проходитиме 15-16 вересня 2017 року у Києві.

Місце проведення: Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені Володимира Гнатовича Заболотного, Київ, просп. Перемоги, 50 (ст. м. «Шулявська»)

Дати проведення: 15-16 вересня 2017 року

Термін подання заявок: до 15 серпня 2017 року

Робочі мови: англійська, російська, українська

Перша конференція у Києві в березні 2016 року зібрала провідних фахівців/-чинь України та міжнародних експертів/-ок з гендерних досліджень в мистецтві, архітектурі та містобудуванні. Це дало змогу звернути увагу на гендерні проблеми у вищезазначених галузях і закласти початок досліджень ролі жінок в розвитку українських міст. Назва цьогорічної конференції «Насилля в архітектурі і міському просторі», що дасть можливість розглянути поточний стан гендерних та феміністських досліджень у застосуванні до міста та архітектури, а також обговорити питання, пов’язані з дискримінацією та насиллям у міському просторі.

У першій чверті 20-го століття жінки отримали можливість оволодіння архітектурною спеціальністю у багатьох країнах. Разом з тим, архітектурна професія завжди була пов’язана з владою, політичними і соціально-економічними процесами у суспільстві.  Досить часто наслідком архітектури, як форми влади, є певного роду насилля, адже рішення, що приймаються архітекторами передусім відповідають запитам замовника, в особі держави або бізнесу, і майже ніколи – запитам суспільства. Таким чином, жінки, що самі є дискримінованою групою, увійшли до професії, яка здатна суттєво дискримінувати інших і їх самих. Архітекторки є одночасно суб’єктом і об’єктом насилля в контексті архітектури. Об’єктом вивчення другої міжнародної наукової конференції стали самі архітекторки, їх шлях до влади в рамках архітектурної професії та вплив історичного контексту на їх кар’єру і результати їхньої професійної діяльності. Крім того, об’єктом вивчення також стало місто, через застосування до нього основних категорій феміністської теорії, таких як насилля, влада, дискримінація та ін. Організатор(к)и та учасниці(ки) конференції прагнуть ідентифікувати феномен насилля в архітектурі і висвітлити роль жінок в процесах, пов’язаних з насиллям. Дослідження проявів насилля в архітектурі і міському просторі та шляхів запобігання цьому є особливо актуальними, адже в українських містах дискримінованими є різні соціальні групи. При цьому, поодинокі архітектурно-будівельні скандали лишаються без належного аналізу причин та факторів, що закріплює в суспільстві стереотипи щодо влади, ролі архітектора та призводить до травм і поступової стигматизації прагнення людей впливати на процес прийняття рішень в місті. Організатор(к)и хочуть наблизитися до широкого обговорення проблем нерівності, безпеки, насилля у міському середовищі.

Мета міждисциплінарної конференції – висвітлити і дослідити феномен насилля в архітектурі і міському просторі. Крім того, конференція має на меті стимулювання активного та взаємного обміну досвідом у вирішенні проблем просторової дискримінації та забезпечення права різних соціальних груп на міський простір між ученими, активіст(к)ами, студент(к)ами, викладач(к)ами і тими, хто професійно займається архітектурою і міським плануванням. Конференція також буде слугувати платформою для розбудови культури сестринства в спільноті практикуючих архітекторок та пошуку механізмів протидії насиллю у місті архітектурно-планувальними засобами задля розвитку демократії, різноманітності і рівності.

Участь: До участі у конференції запрошуються експерт(к)и зі сфер історії архітектури, мистецтвознавства, антропології, соціології, архітектури, культурології, громадські активіст(к)и, представники/-ці органів місцевого самоврядування у сферах архітектури, урбаністики та міського планування, студент(к)и магістерських програм, аспірант(к)и та незалежні дослідники/-ці, зацікавлені у презентації та подальшій публікації своїх наукових робіт.

Структура конференції: У рамках конференції запланована робота трьох тематичних панелей: “Архітекторки і влада”, “Категорії феміністської теорії у застосуванні до міста”, “Архітектурне середовище і насилля”, а також проведення тренінгу “Розвиток культури сестринства в спільноті практикуючих архітекторок” і воркшопу “Інклюзивне і гендерно-чутливе проектування” для архітекторок-практиків.

Панель 1: Архітекторки і влада.

На думку організаційного комітету конференції, співіснування фемінізму і архітектури охоплює більшу частину минулого століття, триває досі й далеке від завершення. Трансформація етичних норм та відповідальності в залежності від політичних та соціально-економічних умов, а також у контексті соціо-культурних змін всередині суспільства, впливала на місце жінки в архітектурній професії. Окрім вивчення творчого шляху архітекторок, будуть порушуватися питання про те, яким чином їх становище у професії впливало на їхні результати роботи, проекти, архітектурні і містобудівні об’єкти. Чи відображали архітекторки в Україні та в світі у своїй професійній діяльності зміни у суспільстві та досягнення правозахисного і феміністського руху? Завданням першої панелі конференції є розгляд місця жінки у боротьбі за владу, а також в ієрархії архітектурної професії у контексті різних хвиль фемінізму.

Панель 2: Категорії феміністської теорії у застосуванні до міста.

В рамках другої панелі конференції буде розглянуто теоретичні основи таких категорій, як влада, присвоєння, власність, ресурси, насилля, травма, дискримінація, привілеї, в контексті міста. Міське середовище, що є продуктом патріархальної системи, продукує ієрархічні структури і, як наслідок, заохочує дискримінацію і насилля. Завданням другої панелі конференції є аналіз проблем архітектури, міського простору та муніципальної політики, застосовуючи категорії феміністської теорії.

Панель 3: Архітектурне середовище і насилля.

В рамках третьої панелі конференції буде розглянуто практичні і методологічні питання архітектурної діяльності, що стосуються феномену насилля у місті на конкретних прикладах. Учасники говоритимуть про шляхи і методи ідентифікації, моніторингу насилля, дискримінації і порушення прав людини у місті та як їм протидіяти. Повсякденна взаємодія жінок та інших дискримінованих груп з міським простором продовжує викликати багато проблем, пов’язаних із комфортом, безпекою та чуттєвим сприйняттям навіть у розвинутих країнах. Завданням третьої панелі конференції є розгляд існуючих кейсів в Україні і світі, які демонструють негативні аспекти міського простору, пов’язані з насиллям, та позитивний досвід вирішення цих проблем і протидії насиллю засобами архітектури і міського планування.

Тренінг “Розвиток культури сестринства в спільноті практикуючих архітекторок”

До участі будуть запрошені 10 архітекторок з різних міст України, які матимуть змогу дізнатися більше про питання гендерної нерівності у професійному середовищі, з якою стикаються жінки в архітектурній діяльності. Завдання тренінгу – сприяти усвідомленню важливості взаємної підтримки архітекторок, менторства між різними поколіннями спеціалісток, підвищити рівень обізнаності щодо прав працюючих жінок, обов’язків роботодавців та соціальних гарантій, що надає держава, ознайомитися з міжнародним досвідом роботи архітектурних бюро в контексті гендерної рівності.

Воркшоп “Інклюзивне і гендерно-чутливе проектування”

В рамках воркшопу будуть представлені ідеї та досвід вирішення проблем дискримінації та насилля в міському середовищі на прикладі Австрії. Тьютори воркшопу спробують проаналізувати разом з учасницями на конкретних прикладах, як гендерні питання та інклюзивність включені в процес проектування архітектурних об’єктів та простору міста і як вони впливають на методи проектування з використанням міждисциплінарних підходів. Завданням воркшопу є розгляд міжнародного досвіду застосування інклюзивного і гендерно-чутливого підходу до формування міського середовища і архітектури. Результати воркшопу будуть представлені аудиторії наприкінці другого робочого дня конференції.

Умови участі

Участь у конференції є безкоштовною. Для участі в одній з панелей конференції просимо надати тези дослідження (обсягом не більше 500 слів) та коротке резюме.

Для участі у тренінгу та/або воркшопі для архітекторок-практиків, громадських активісток, представниць органів місцевого самоврядування, що займаються питаннями архітектури, урбаністики та міського планування, просимо надати коротке резюме та мотиваційний лист (не більше 500 слів про те, чому хочете взяти участь у тренінгу та/або воркшопі). Зазначені матеріали необхідно надіслати на електронну адресу modernistki@gmail.com до 15 серпня 2017 року.

Організація

Конференцію організовує ГО Urban Forms Center за підтримки Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Центру міської історії Центрально-Східної Європи і Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного.

За додатковою інформацією звертайтесь за адресою modernistki@gmail.com або за телефоном (050) 74-98-258.

 

 

 

 

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.